Xem tất cả 4 kết quả

BẢNG ĐỊNH LƯỢNG CHI TIẾT PHẦN ĂN GIÁ 18.000 vnđ (chưa bao gồm thuế V.A.T 10%). MÓN MẶN 1 : …
BẢNG ĐỊNH LƯỢNG CHI TIẾT PHẦN ĂN GIÁ 20.000 vnđ (chưa bao gồm thuế V.A.T 10%). MÓN MẶN 1 : …
BẢNG ĐỊNH LƯỢNG CHI TIẾT PHẦN ĂN GIÁ 22.000 vnđ (chưa bao gồm thuế V.A.T 10%). MÓN MẶN 1 : …
BẢNG ĐỊNH LƯỢNG CHI TIẾT PHẦN ĂN GIÁ 25.000 vnđ (chưa bao gồm thuế V.A.T 10%). MÓN MẶN 1 : …